พนันบอล

พนันบอล การห้ามของแอนติกาเกี่ยวกับการกระทำเพศเดียวกัน

พนันบอล การห้ามของแอนติกาเกี่ยวกับการกระทำเพศเดียวกัน

พนันบอล กฎหมายที่ควบคุมการกระทำของเพศเดียวกันระหว่างผู้ใหญ่ที่ยินยอมในแอนติกาและบาร์บูดาได้รับการประกาศว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลสูงของประเทศตัดสินเมื่อวันอังคารว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักประกันสิทธิในเสรีภาพ เสรีภาพในการแสดงออก และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญ นักรณรงค์กล่าวว่านี่เป็นชัยชนะครั้งสำคัญในประเทศที่หวั่นเกรงกลัวหวั่นเกรง คดีนี้นำโดยชายเกย์ที่ประสานกับกลุ่มสิทธิสองกลุ่ม ทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ Women Against...

Continue reading...