ทางเข้า ufabet มือถือ ครูเห็นศิลปินมืออาชีพ

ทางเข้า ufabet มือถือ ครูเห็นศิลปินมืออาชีพ

ทางเข้า ufabet มือถือ นักเรียนสร้างตัวละครโดยใช้ใบไม้ จิราภรณ์ พนมสวย ศิลปะถ้ำแนะนำให้นักเรียนรู้จักศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งของชั้นเรียน จิราภรณ์ประกอบโต๊ะนักเรียนเป็นถ้ำ โดยเชื่อมโต๊ะเข้าด้วยกันและสั่งให้นักเรียนคลานใต้โต๊ะ ในบริบทของประสบการณ์นี้ จิราภรณ์อธิบายว่าศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นอย่างไร

“อยากให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงและสนุกแต่ไม่เสี่ยงอันตราย วิธีนี้ใช้ได้จริง ครูคนอื่นๆ ก็ใช้ได้ นักเรียนรู้ว่าเป็นถ้ำปลอมแต่เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกเขา ในชั้นเรียนนี้ ฉันบอกพวกเขาว่าคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้เลือด หิน และเปลือกไม้เพื่อสร้างสี นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคลายฉลุและสร้างภาพด้วยมือของพวกเขาเอง” จิราภรณ์อธิบาย

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสอนอื่น นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องโดยใช้ใบไม้ที่รวบรวมมาจากภายนอก นักเรียนตัด สัมผัส และดมใบไม้ สร้างตัวละครดั้งเดิมและสร้างเรื่องราวจากตัวละครเหล่านั้น

“กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ความงามจากธรรมชาติและเรียนรู้จากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่กระดาษ” เธอกล่าว

ในแผนการสอนอื่น นักเรียนได้รับการสอนวิธีใช้เส้นเพื่อสร้างรูปร่าง ในระหว่างชั้นเรียน นักเรียนฟังเพลงบรรเลงพร้อมกับสร้างเส้นตรง โค้ง หยัก และเอียง

“ฉันเลือกดนตรีบรรเลงเพราะไม่มีเนื้อร้องที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและจินตนาการ ขณะฟังเพลงบอสซาโนวา นักเรียนบางคนวาดเส้นเป็นคลื่น และบางคนก็วาดต้นมะพร้าว แสดงว่าได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้และสะท้อนความรู้ผ่าน งานศิลปะของพวกเขา” เธอกล่าว

การสร้างภาพเหมือน Picasso ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง แต่ Jiraporn ต้องการให้นักเรียนเข้าใจ Cubism ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะต้นศตวรรษที่ 20 ที่วาดภาพบุคคลหรือวัตถุโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับ Cubism ของ Picasso แล้ว นักเรียนก็สร้างตัวละครจากดินเหนียว

“ฉันต้องการให้พวกเขารู้ว่ามีงานศิลปะหลายรูปแบบ ภาพวาดของ Picasso มีเส้นหนาและสีสันสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ นักเรียนสามารถขยายขอบฟ้าและตระหนักว่าคิ้ว ริมฝีปาก และจมูกอาจดูแตกต่างจากปกติ ฉันต้องการนักเรียน เพื่อหล่อหลอมรูปแบบศิลปะใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองที่แสดงอารมณ์”

จิราภรณ์กล่าว

ทางเข้า ufabet มือถือ ครูเห็นศิลปินมืออาชีพ

ในแผนการสอนฉบับหนึ่ง นักเรียนได้สร้างภาพเหมือนของปิกัสโซ จิราภรณ์ พนมสวย

จิราภรณ์เพิ่งลาออกจากงานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ แต่วิทยานิพนธ์ของเธอได้รับการตีพิมพ์โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถอ่านได้ที่ bit.ly/3M7MFRW จิราภรณ์หวังว่าครูศิลปะสามารถใช้กิจกรรมที่เธอสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้เรียนรู้ศิลปะ

เธอเชื่อว่าด้วยการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตามีศักยภาพที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพได้

“นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเป็นศิลปินมืออาชีพได้หากพวกเขามีโอกาสฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสไตล์ของตัวเอง ถ้าเป็นไปได้ ฉันหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอและขายผลงานของพวกเขา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแข่งขันศิลปะที่สามารถช่วยได้ ให้เป็นที่รู้จัก กลยุทธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้พวกเขาเป็นศิลปินมืออาชีพได้” จิราภรณ์กล่าว  ทางเข้า ufabet มือถือ

Credit By :

dialogoi-journal.org

bistrot-de-lhorloge.com

lovlya.net

colourworldhp.com

logos-et-sonneries-portable.com

bogoslovija-split.org

GospelOfLifeInstitute.org

isulong-seoph.net

HadStorm.com

2016MichaelKorsOutlet.com